Chaplin ADK

г. Алматы, ул. Сатпаева 90, ТРК «ADK», 2 этаж.

+7 (707) 500 91 44


Chaplin MegaPark

г. Алматы, ул. Макатаева 127, ТРЦ «MEGA Park», 3 этаж.

+7 (727) 357 28 30, +7 (707) 500 91 32


Chaplin MEGA Silk Way

г. Нур-Султан, ул. Кабанбай батыра 62, ТРЦ «Mega Silk Way», 2 этаж.

+7 (747) 174 25 57


Chaplin Khan Shatyr

г. Нур-Султан, проспект Туран 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж.

+7 (747) 174 25 08


Chaplin Mega Alma-Ata

г. Алматы, ТРЦ MEGA Alma-Ata, 2 этаж

+7 747 174 06 07